SANGIL TECH

Chúng tôi hướng tới tạo nên một thế giới tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng vô hạn, chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của bạn

SANGIL TECH

Chúng tôi hướng tới tạo nên một thế giới tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng vô hạn, chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của bạn

SANGIL TECH

Chúng tôi hướng tới tạo nên một thế giới tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng vô hạn, chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của bạn

Lịch sử

 • History
  2019
  Tháng.02Ký hợp đồng cung ứng với Big Dutchman
  2017
  Tháng.06: Hoàn thành xây dựng nhà máy tự động hóa (Factory #4), Hwaseong-si, Gyeonggi-do
  2014
  Tháng.01Hoàn thành xây dựng nhà máy lắp ráp máy thông gió (Factory #3), Hwaseong-si, Gyeonggi-do
  2008
  Tháng.02Hoàn thành xây dựng nhà máy ủ phân (Factory %2), Hongseong-gun, Chungnam
  2007
  Tháng.09Liên doanh với Nhật Bản để lắp đặt và vận hành Nhà Máy Ủ Phân đầu tiên tại Paju Hatchery, Gyeonggi-do
  2001
  Tháng.11Hoàn thành xây dựng nhà máy đầu tiên (Factory #1), Hwaseong-si, Gyeonggi-do
  Tháng.03Đổi tên công ty thành Sangil Tech Co., Ltd.
  1999
  Tháng.01Sản xuất máy thông gió (máy thông gió SDF-1M và bộ điều khiển inverter)
  1995
  Tháng.12Thành lập Sangil Sensor
TOP