SANGIL TECH

Chúng tôi hướng tới tạo nên một thế giới tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng vô hạn, chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của bạn

SANGIL TECH

Chúng tôi hướng tới tạo nên một thế giới tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng vô hạn, chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của bạn

SANGIL TECH

Chúng tôi hướng tới tạo nên một thế giới tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng vô hạn, chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của bạn

Máy thông gió cho các chuồng vật nuôi

Các quạt thông gió chủa chúng tôi được lắp đặt trong các chuồng trâu/bò, chuồng heo và chuồng gà để đảm bảo môi trường được thông thoáng nhờ cơ chế giảm nhiệt mùa hè và thoáng khí bên trong.

Các đặc tính của Máy thông gió Sangil Tech

TOP